Alex Zhitnitsky na blogu blog.takipi.com przeanalizował najczęściej używane biblioteki Java na GitHub.

#1: JUnit (importowane przez 64% projektów Java)
#2: SLF4J (importowane przez 22% projektów Java)
#3: Log4j (importowane przez 16.76% projektów Java)
#4: Google Guava (importowane przez 15.6% projektów Java)
#5: apache-commons (importowane przez 12.63% projektów Java)

Pełną listę stu najczęściej używanych bibliotek znaleźć możecie w linku w pierwszym akapicie.

biblioteki java na github

Jak można się było spodziewać JUnit jest niekwestionowanym królem bibliotek Java – z 3345 odwołaniami, co oznacza że 64 procent projektów w Javie na GitHub używało JUnit.

SLF4J jest najbardziej popularną biblioteką służącą do logowania (1184 odwołania, co stanowi 22 procent programów w Javie na GitHub).

Czternaście spośród stu pierwszych bibliotek pochodzi z frameworku Spring.

Google Guava Rocks the Charts jako czwarta najbardziej popularna biblioteka Java (z 815 odwołaniami co stanowi 15,6 procenta programów w Java na GitHub).