Szybkie czytanie jest umiejętnością czytania znacznie większą od przeciętnej. Badania sugerują, że można przyspieszyć czytanie, jednak odbywać się to może kosztem zrozumienia tekstu i mało prawdopodobnym jest czytanie z prędkością dwukrotnie większą, niż przeciętna, przy jednoczesnym, pełnym zrozumieniu.

Przeciętna szybkość czytania dorosłego człowieka kształtuje się na poziomie 180 – 250 słów/minutę i zwykle zwiększa się w okresie nauki do nawet 400 słów/minutę, by potem znów osiągnąć przeciętną wartość. Ten przejściowy wzrost szybkości wiąże się z presją wymuszającą przeczytanie dużej ilości materiału w krótkim czasie, co świadczy o dodatnim wpływie motywacji na efekty czytelnicze.

Szybkie czytanie a skuteczna nauka

Skuteczna nauka to stosunkowo szybkie zapoznawanie się z partiami materiału, przetwarzanie ich, utrwalanie, a następnie skuteczne ich wykorzystywanie. Warto wiedzieć, że skutecznej nauki można się tak samo nauczyć, jak każdej innej umiejętności. Jedną z technik wspomagającą wykształcenie tej umiejętności, jest szybkie czytanie dla dzieci i młodzieży.

Umiejętność szybkiego czytania skraca czas wyszukiwania, selekcjonowania, a także utrwalania informacji, co bezpośrednio przekłada się na szybkość i skuteczność nauki w danej jednostce czasowej.